Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Upřesnění výsledku zadávacího řízení
Rámcová dohoda: Ne
Příkazní smlouva: Ne
Název, druh a popis předmětu
Název: Zajištění skalních svahů, ulice Kamenná
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je odstranění havarijního stavu skalního masivu na pozemcích parc. č. 1200, 1183/1, 655/1 a 656/1 v k.ú. Štýřice, včetně realizace trvalých technických ochranných opatření – vysokozátěžové ochranné bariéry, speciálních ocelových sítí a trvalých terénních úprav do vyztuženého zemního tělesa s lícovým prvkem.
Podrobnější specifikace je uvedena v přílohách této zadávací dokumentace.
Místo plnění: Brno-město
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Odbor investiční MMB, Kounicova 67a, 601 67, Brno. Nabídky předat korespondenčně, nebo osobně v pracovní dny na podatelně Odboru investičního MMB.
Kontakt: Ing. Andrea Rozehnalová, tel: 54217 4718, rozehnalova.andrea@brno.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR otevřená výzva
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 09.09.2022 11:00
Datum zahájení: 24.08.2022 11:29
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: