Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: MENDLOVO NÁMĚSTÍ - ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace pro společné povolení (DÚSP), projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS), součástí je inženýrská činnost (IČ) nutná k zajištění vyjádření, stanovisek a podkladů nutných k podání žádosti o vydání společného povolení na uvedenou akci; dále je součástí ocenění výkonu autorského dozoru (AD) při vlastní realizaci akce. Předmětem této zakázky je vypracování projektové dokumentace fáze I., která je blíže specifikována v přílohách SoD (podklad studie V2+ a aktualizace studie Možnosti nové zastávky.)
Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je vymezena v přílohách této zadávací dokumentace.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Brněnské komunikace a.s. Renneská tř. 787/1a, 639 00 Brno IČO: 607 33 098
Kontakt: Veronika Rušková
e-mail: ruskova@bkom.cz
tel:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR otevřená výzva
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 27.08.2020 07:30
Datum zahájení: 13.08.2020 13:24
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: