Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Revitalizace předprostor Kounicova-Šumavská
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je revitalizace veřejného prostranství před prodejnou Billa včetně hlavního přístupu na vyvýšenou terasu vedoucí k hlavnímu vstupu do objektu magistrátu města Brna. Prostranství je vymezeno křižovatkou ulic Kounicova a Šumavská. Cílem je vznik živého městského prostoru s novým místem pro posezení pod korunami stromů, včetně vzniku parčíku a nově vydlážděných chodníků s propojením ke vstupům do obchodů.
Místo plnění:
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.brno.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 30.09.2022 10:00
Datum zahájení: 07.09.2022 14:50
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: