Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Brno, Bratří Mrštíků - rekonstrukce kanalizace
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je provedení rekonstrukce kanalizační stoky jednotné kanalizace DN 800 délky 185,60 m v ulici Bratří Mrštíků včetně rozdělovací komory a propojení potrubí DN 1000 délky 10,00 m v ulici Dukelská třída. Dále bude v délce 47,50 m rekonstruovaná stoka dešťové kanalizace DN 300 v ulici Bratří Mrštíků. Součástí stavby bude rovněž provedení rekonstrukce kanalizačních přípojek v počtu 49 ks a v celkové délce 256,60 m. Z důvodu kolize s trasou kanalizace bude provedeno přeložení stávajícího NTL plynovodu dn 160 v délce 157 m a plynovodních přípojek v délce 71,20 m. Před zahájením prací na rekonstrukci kanalizace v ulici Bratří Mrštíků bude proveden náhradní rozvod pitné vody. Rekonstrukce kanalizace je koordinována se stavbou „I/42 BRNO, VMO - TOMKOVO NÁMĚSTÍ".
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.brno.cz)
Kontakt: Administrátor veřejné zakázky:
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Pisárecká 555/1a, Pisárky
603 00 Brno

Kontaktní osoby:
Bc. Jaromír Peška, MSc, e-mail: jpeska@bvk.cz
Mgr. Barbora Maršálková, e-mail: bmarsalkova@bvk.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: užší řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum pro žádosti o účast: 24.09.2020 23:59
Datum předložení nabídky:
Datum zahájení: 27.08.2020 14:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):