Předběžná tržní konzultace - Brněnský metropolitan 2023 - 2024
Datum poslední změny 26.08.2022 09:41:46

Jedná se o předběžnou tržní konzultaci k připravovanému zadávacímu řízení nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Brněnský metropolitan 2023–2024“.
Předmětem plnění VZ budou činnosti a služby, které souvisejí s vydáváním periodika územního samosprávného celku, konkrétně informačního periodika pro občany statutárního města Brna „Brněnský metropolitan“.

Podrobnější informace k předběžné tržní konzultaci jsou uvedeny v Příloze.

PřílohyDoplňující informace
žádné doplňující informace