Veřejná zakázka: PASPORTIZACE A AKTUALIZACE LOKALIT TYPU BROWNFIELDS S MAJETKOVÝM PODÍLEM STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA DO 50 %

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 103
Systémové číslo: P20V00000103
Datum zahájení: 31.07.2020
Nabídku podat do: 17.08.2020 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: PASPORTIZACE A AKTUALIZACE LOKALIT TYPU BROWNFIELDS S MAJETKOVÝM PODÍLEM STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA DO 50 %
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Veřejná zakázka bude zpracována jako součást klíčové aktivity 05 Zavedení systematického přístupu ke strategickým rozvojovým lokalitám v rámci projektu „Systematizace a zkvalitnění systému řízení města Brna“ CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010105.

Předmětem této veřejné zakázky je pasportizace a terénní šetření lokalit typu brownfield s podílem na vlastnictví statutárního města Brna, který nepřesahuje 50 %. Předmětem zakázky je zejména:
- verifikace současného stavu lokalit typu brownfields uvedených v příloze č. 3
- aktualizace informací dle předložené struktury níže včetně vytvoření informačních karet pro jednotlivé lokality (vzory informačních karet v příloze č. 4)
- navržení potenciálních scénářů rozvoje pro 5 vybraných lokalit
- během realizace zakázky proběhnou minimálně 2 výrobní výbory
- po odevzdání zakázky proběhne připomínkování ze strany zadavatele, tyto připomínky musí zhotovitel vypořádat do pěti pracovních dnů.
Brownfield je pro účely této zakázky definován jako nemovitá věc (pozemek nebo stavba, areál), která je nedostatečně využívaná, zanedbaná a může být i kontaminovaná. Jedná se o území velikosti min. 0,5 ha s plošným využitím méně než 30 %.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR otevřená výzva
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 200 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Brno-město

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Brno
 • IČO: 44992785
 • Poštovní adresa:
  Dominikánské náměstí 196/1
  60200 Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000739

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Dominikánské náměstí 196/1
60200 Brno

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy