Veřejná zakázka: Pořízení 3D modelu budov pro území statutárního města Brna – fáze IV

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1053
Systémové číslo: P23V00000068
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 02.03.2023
Nabídku podat do: 24.03.2023 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Pořízení 3D modelu budov pro území statutárního města Brna – fáze IV
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zadávacího řízení je čtvrtá (poslední) fáze pořízení 3D modelu budov pro území statutárního města Brna včetně dat, datových sad a metadatových popisů, které uvedené modely tvoří.
Přesná technická specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je uvedena v Příloze č. 1. a přesný rozsah zpracovávaných budov je stanoven v Příloze č. 2. Návrhu smlouvy. Spolu s datovou sadou 3D modelu budov bude dodána také technická zpráva a mapová vrstva s nesouladem obvodů stavebních objektů (viz následující přesná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky).
Přesná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky:
a) 3D model budov
b) Nesoulad půdorysů budov
c) Technická zpráva.

Nabídka dodavatele, musí obsahovat vzorek dat zpracovaný v souladu s Technickou specifikací díla (příloha č. 1 Návrhu smlouvy).
Zpracovaný datový vzorek (bude zpracován v rozsahu jednoho bloku budov, jehož hranice poskytne zadavatel ve formátech SHP a DGN na vyžádání. Na odevzdaném vzorku dat bude ověřena schopnost účastníka splnit všechny požadavky uvedené v příloze č. 1 Návrhu smlouvy: Technická specifikace Díla. Nabídka s datovým vzorkem, který nebude splňovat všechny požadavky uvedené v příloze č. 1 Návrhu smlouvy: Technická specifikace Díla nebude dále hodnocena a takový dodavatel bude vyloučen ze zadávacího řízení. Podáním nabídky účastník souhlasí s tím, že poskytnutý vzorek dat může být předán k hodnocení hodnotící komisi, případně i externímu subjektu za účelem posouzení kvality).

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Brno-město

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Brno
 • IČO: 44992785
 • Poštovní adresa:
  Dominikánské náměstí 196/1
  60200 Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000739

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.brno.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky