Veřejná zakázka: Generel odvodnění města Brna – část Vodovody

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 1054
Systémové číslo: P23V00000069
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2023-008938
Datum zahájení: 28.02.2023
Nabídku podat do: 31.03.2023 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Generel odvodnění města Brna – část Vodovody
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je vytvoření generelu zásobování vodou statutárního města Brna, a to v rozsahu: a) monitorovací kampaň; b) sestavení modelů stávající vodovodní sítě, kalibrace a verifikace modelů na základě monitorovací kampaně a vyhodnocení stávajícího stavu včetně návrhu optimalizačních opatření; c) sestavení modelů vodovodní sítě pro výhledový stav dle návrhu nového územního plánu města Brna, návrh opatření na vodovodní síti včetně stanovení jejich předpokládané ceny; d) správa a údržba datové základny s přístupem pro objednatele a provozovatele vodovodní sítě, včetně webhostingu; e) konzultační činnost pro objednatele. Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, je uvedeno v zadávací dokumentaci.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Brno
 • IČO: 44992785
 • Poštovní adresa:
  Dominikánské náměstí 196/1
  60200 Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000739

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.brno.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy