Veřejná zakázka: Brno, VDJ Bílá Hora - rekonstrukce elektrické NN přípojky pro objekt

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 145
Systémové číslo: P20V00000145
Evidenční číslo zadavatele: 0714/ÚIS/20
Datum zahájení: 25.09.2020
Nabídku podat do: 12.10.2020 23:59

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Brno, VDJ Bílá Hora - rekonstrukce elektrické NN přípojky pro objekt
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem stavebních prací je provedení rekonstrukce elektrické NN přípojky pro objekt VDJ Bílá Hora:
- je doporučeno uložit nový kabel dle ČSN do země,
- přípojka bude provedena v nové trase kabelem CYKY v celkové délce cca 500 m, uloženým ve výkopu v zemi,
- trasa kabelu povede souběžně s novým vodovodním potrubím,
- kabel bude uložen ve výkopu a označen výstražnou fólií,
- v místech s nebezpečím mechanického poškození bude kabel uložen ve flexibilní chráničce do hloubky 100 cm,
- na konci přípojky bude do výkopu uloženo uzemňovací vedení, které se spojí se stávajícím uzemněním v armaturní komoře VDJ,
- nová přípojka bude uvedena do provozu až na základě kladné zprávy o výchozí revizi,
- po zprovoznění nové přípojky bude demontováno stávající nadzemní vedení včetně sloupů a odvezeno k ekologické likvidaci,
- bude zřízeno nové místo připojení na ulici Líšeňská, které bude řešeno s energetikem BVK, nový elektroměrový rozvaděč a pojistková skříň a zatažení do rozvaděče RM1 ve vodojemu,
- součástí bude projektová dokumentace a výchozí revizní zpráva včetně geodetického zaměření kabelu,
- celá akce bude probíhat za provozu, a to bez přerušení, nebo s nočním minimálním přerušením dodávky vody,
- požadavek na vlastní rekonstrukci nerealizovat v zimních měsících.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR uzavřená výzva
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Brno-město

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Brno
 • IČO: 44992785
 • Poštovní adresa:
  Dominikánské náměstí 196/1
  60200 Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000739

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.brno.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky