Veřejná zakázka: Brno, Studená - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 167
Systémové číslo: P20V00000167
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2020-034825
Datum zahájení: 05.10.2020
Žádost o účast podat do: 30.10.2020 23:59
Nabídku podat do: 31.03.2021 23:59

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Brno, Studená - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem je provedení rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ulici Studená s následnou obnovou komunikačních ploch. Stávající kanalizace bude rekonstruována v profilu DN 400 délky 266,8 m a v profilu DN 500/750 délky 150m. S kanalizační stokou bude provedena rovněž rekonstrukce kanalizačních přípojek v počtu 27 ks a v profilech DN 150 a DN 200 celkové délky 198,02 m. Vodovodní řad bude vyměněn v profilu DN 80 a v délce 5,25 m, v profilu DN 100 a v délce 354,95 m a v profilu DN 150 délky 186,8 m. V místě křížení s vozovkou III/37915 bude vodovod uložen do chráničky provedené řízeným protlakem. Současně s vodovodním řadem proběhne výměna vodovodních přípojek v počtu 29ks a v celkové délce 155,80 m. Vozovka bude obnovena v celkové délce 405,91 m. Odvodnění komunikace bude zajištěno pomocí nově navržených uličních vpustí, napojených do kanalizace přípojkami DN150 z obetonované kameniny. Chodníky budou provedeny v rozsahu obnovy vozovky nad rekonstruovanou kanalizací a vodovodem.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: užší řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 52 925 547 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Brno-město

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Brno
 • IČO: 44992785
 • Poštovní adresa:
  Dominikánské náměstí 196/1
  60200 Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000739

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.brno.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy