Veřejná zakázka: Brno, VDJ Bystrc 2 tl.p. 2 x 5000 m3 – obnova a rozšíření stávajícího poldru

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 184
Systémové číslo: P20V00000184
Evidenční číslo zadavatele: 0885/ÚIS/20
Datum zahájení: 19.10.2020
Nabídku podat do: 04.11.2020 23:59

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Brno, VDJ Bystrc 2 tl.p. 2 x 5000 m3 – obnova a rozšíření stávajícího poldru
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je:
I. vypracování projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby („DÚR“)
II. vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení („DSP“) a prováděcí dokumentace stavby („PS“), která bude sloužit současně k zajištění stavebního povolení i pro výběr zhotovitele stavby
III. autorský dozor v průběhu realizace stavby.

Předmětem stavebních prací je provedení obnovy a rozšíření stávajícího poldru VDJ Bystrc 2 tl.p. 2 x 5000 m3:
- úsek stavby: VDJ Bystrc 2tl.p. 2x5000 m3 inv. č. 10097,
- vytrhání a obnovení potrubí bezpečnostního přepadu z VDJ vč. kanalizačních šachet,
- vybourání a obnovení stávajícího nápustného objektu,
- odbahnění dna stávajícího poldru,
- vykácení vzrostlých stromů a náletových keřových porostů v prostoru poldru a hráze,
- odstranění stávající porušené hráze,
- vybudování rozšířeného poldru vč. nové hráze o půdorysné ploše cca 2 000 m2 a s hloubkou 3 metry, tedy užitný objem min. 5 000 m3,
- vybourání a obnovení vypouštěcího objektu,
- provedení vývařiště pod vypouštěcím objektem,
- vybudování bezpečnostního přepadu z poldru,
- vybudování zasakovací tůní pod poldrem.

Návrh dodatku provozního řádu VDJ Bystrc II, návrh manipulačního řádu pro poldr.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR uzavřená výzva
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 304 306 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Brno-město

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Brno
 • IČO: 44992785
 • Poštovní adresa:
  Dominikánské náměstí 196/1
  60200 Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000739

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.brno.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky