Veřejná zakázka: Brno, Návrší Svobody - drobná rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 186
Systémové číslo: P20V00000186
Evidenční číslo zadavatele: 0838/ÚIS/20
Datum zahájení: 20.10.2020
Nabídku podat do: 04.11.2020 23:59

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Brno, Návrší Svobody - drobná rekonstrukce kanalizace a vodovodu
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je:
I. vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení („DSP“) a prováděcí dokumentace stavby („PS“), která bude sloužit současně k zajištění stavebního povolení i pro výběr zhotovitele stavby
II. autorský dozor v průběhu realizace stavby.

Předmětem stavebních prací je provedení rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ul. Návrší Svobody:


Kanalizace:
- úsek stavby 1 pole d.č. 6 – d.č. 9 (š.č. 755296 – 632399),
- bude provedena drobná rekonstrukce 1 pole kanalizační stoky DN 1000 železobeton v délce 50 m,
- v rámci PD bude kanalizace vedena ve stávající trase,
- v záměru je trasa kanalizace zakreslena informativně,
- příslušné revizní šachty budou vyměněny,
- všechny stávající kanalizační přípojky v ulici pod veřejným prostranstvím budou zrekonstruovány ve stávající trase,
- kanalizační přípojky DN 150 v délce 20 m, DN 200 v délce 40 m,
- stavba bude navazovat na změnu stavby „Brno, Kopaniny – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“, která bude ukončena v š.č. 632399,
- zalití kanalizačního řadu směsí KOPOS.

Vodovod:
- úsek stavby od křižovatky ulic Návrší Svobody a Potocká po RD 82/16 (RD č. 6 – RD č. 16),
- vodovodní řad TLT s vnitřní vystýlkou DN 200 v délce 114 m,
- trasa navrhovaného vodovodu bude vedena ve stávající trase, tj. v komunikaci 1 – 1,5 m od obrubníku,
- přípojky HD-PE v délce 80 m,
- poloha trasy vodovodu je v záměru uváděna pouze orientačně a musí být v PD upřesněna,
- v rámci stavby bude přepojena vodovodní přípojka (DN 50) pro nemovitost na p.č. 548, k.ú. Kohoutovice,
- součástí rekonstrukce vodovodu bude vyvolána výměna všech vodovodních přípojek,
- vodovod bude naprojektován a realizován dle městských Standardů pro vodovodní síť a norem v nich uvedených.

Povrchy
- rozebrání a obnova vozovek nad rýhou 186 m2,
- rozebrání a obnova povrchu chodníků nad rýhou 22 m2.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR uzavřená výzva
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 602 924 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Brno-město

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Brno
 • IČO: 44992785
 • Poštovní adresa:
  Dominikánské náměstí 196/1
  60200 Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000739

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.brno.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky