Veřejná zakázka: Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy IX, X, XI – projektová dokumentace, inženýrská činnost, autorský dozor

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 189
Systémové číslo: P20V00000189
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2020-036910
Datum zahájení: 19.10.2020
Nabídku podat do: 20.11.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy IX, X, XI – projektová dokumentace, inženýrská činnost, autorský dozor
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Záměrem zadavatele je vybudování protipovodňových opatření (dále jen „PPO“), rozdělených do 28 etap, na tocích řek Svratky a Svitavy na území města Brna, definovaných v rámci Generelu odvodnění města Brna (v roce 2008) a prověřovací studie „Přírodě blízká POP a revitalizace údolní nivy hlavních brněnských toků" (v roce 2015). Jednotlivé definované etapy jsou realizovatelné samostatně, tzn. tvoří hydraulicky uzavřené celky, které zaručují funkčnost realizovaného úseku bez ohledu na stav
Stránka 5 z 31
realizace sousedních etap. Všechny etapy, které jsou součástí této veřejné zakázky, budou řešeny jako celek jedním dodavatelem, veřejná zakázka není dělena na části.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Brno
 • IČO: 44992785
 • Poštovní adresa:
  Dominikánské náměstí 196/1
  60200 Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000739

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.brno.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky