Veřejná zakázka: Brno, Na Zeliskách - zřízení vodovodního řadu

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 216
Systémové číslo: P20V00000216
Evidenční číslo zadavatele: 0066/ÚIS/21
Datum zahájení: 20.11.2020
Nabídku podat do: 04.12.2020 23:59

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Brno, Na Zeliskách - zřízení vodovodního řadu
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je:
I. vypracování projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby („DÚR“)
II. vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení („DSP“) a prováděcí dokumentace stavby („PS“), která bude sloužit současně k zajištění stavebního povolení i pro výběr zhotovitele stavby
III. autorský dozor v průběhu realizace stavby.

Předmětem stavebních prací je napojení na stávající vodovodní řad v ul. Živného po konec ul. Na Zeliskách:
- nově vybudovaný vodovodní řad DN 150 v délce cca 80 m, který bude zaústěn do stávajícího veřejného vodovodního řadu v ul. Živného,
- vybudování přípojek vody ke každé nemovitosti (7 rodinných domů),
- rekonstrukce komunikace od křižovatky Živného po odbočku do slepé ul. Na Zeliskách,
- navržená komunikace bude řešena jako místní obslužná, v celkové délce cca 80 m při dodržení stávající šířky,
- konstrukce vozovky je navržena s živičným povrchem, bude obnovena v konstrukčních vrstvách a normové skladbě odpovídající zátěži vozovky,
- odvodnění komunikace a chodníku bude řešeno příčným a podélným sklonem a odvodem dešťových vod do přilehlé silniční zeleně,
- po délce komunikace Na Zeliskách bude ze severní strany vybudován nový jednopruhový chodník o šířce 1,5 m,
- chodník bude pokryt betonovou zámkovou (rozebíratelnou) dlažbou, bude uchycen
do zvýšených obrubníků, v místech vjezdů do garáží budou obrubníky sklopeny,
- případné dotčení inženýrských sítí uložených v chodníku (datové kabely, NN) bude v průběhu projektové přípravy projednáno se správci sítí a v případě potřeby bude ochráněno, dle požadavků správců sítí.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR uzavřená výzva
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 381 416 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Brno-město

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Brno
 • IČO: 44992785
 • Poštovní adresa:
  Dominikánské náměstí 196/1
  60200 Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000739

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.brno.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky