Veřejná zakázka: Brno, Kalvodova I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 223
Systémové číslo: P20V00000223
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2020-046356
Datum zahájení: 28.12.2020
Žádost o účast podat do: 26.01.2021 23:59
Nabídku podat do: 11.05.2021 23:59

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Brno, Kalvodova I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je provedení rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ulici Kalvodova s následnou obnovou komunikačních ploch. Stávající kanalizace z roku 1937 bude rekonstruována v profilu DN 400 délky 33,5 m a v profilu DN 500/750 délky 289,0 m. S kanalizační stokou bude provedena rovněž rekonstrukce kanalizačních přípojek v počtu 22 ks a v profilu DN 200 celkové délky 120,5 m. Vodovodní řad z roku 1937 bude vyměněn v profilu DN 80 a v délce 289,0 m, v profilu DN 100 a v délce 32,0 m a v profilu DN 150 délky 9,0 m. Současně s vodovodním řadem proběhne rekonstrukce vodovodních přípojek v počtu 21 ks a v celkové délce 197,54 m. Vozovka bude obnovena celoplošně v rozsahu odpovídajícímu provedené rekonstrukci kanalizace a vodovodu. Odvodnění komunikace bude zajištěno pomocí nově navržených uličních vpustí, napojených do kanalizace přípojkami DN150 z obetonované kameniny. Obnova chodníků bude provedena zpětným zadlážděním, resp. rekonstrukcí povrchu ze zámkové dlažby.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: užší řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 37 773 193 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Brno-město

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Brno
 • IČO: 44992785
 • Poštovní adresa:
  Dominikánské náměstí 196/1
  60200 Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000739

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.brno.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky