Veřejná zakázka: Brno, VDJ Palacký vrch 2 x 17 500 m3, VDJ Palackého vrch 5000 m3 – rekonstrukce stavební části a technologie

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 228
Systémové číslo: P20V00000228
Evidenční číslo zadavatele: 0088/ÚIS/21
Datum zahájení: 10.12.2020
Nabídku podat do: 22.12.2020 23:59

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Brno, VDJ Palacký vrch 2 x 17 500 m3, VDJ Palackého vrch 5000 m3 – rekonstrukce stavební části a technologie
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem stavebních prací je provedení rekonstrukce stavební části a technologie VDJ Palacký vrch 2x17500 m3 a VDJ Palackého vrch 5000 m3 v úseku stavby: VDJ Palacký vrch 2x17500 m3 inv.č. 07595, VDJ Palackého vrch – provozní budova inv.č. 07696, VDJ Palackého vrch 5000 m3 – stavební část inv.č. 06324 + technologie.

Stavební práce zahrnují:
- zemní práce – vytrhání stávajících venkovních propojovacích potrubí mezi armaturní komorou a akumulací DN 1000; montáž nového potrubí DN 1000,
- oprava stávajících venkovních armaturních šachet na potrubí,
- ostatní rozpočtové náklady,
- vybourání stávajících oken, výměna za nová plastová fixní, zvenku mříže na okna,
- otlučení stávající vnitřní omítky, lokální opravy, výmalba vnitřních stěn a stropu s protiplísňovou přísadou, lešení,
- odstranění stávající střechy, provedení kompletně nové plechové, nový hromosvod vč. nového uzemnění,
- otlučení stávající nesoudržné venkovní omítky, oprava po výtlucích, zateplení venkovní fasády, lešení,
- nová zateplená vnější nerez vrata, nerez vnější dveře, vnitřní plastové dveře,
- zrušení a demontáž stávajících nevyužívaných rozvodů topení (nahradit v rámci elektro přímotopy),
- demontáž, uchování a opětovná montáž EZS,
- vybourání stávajících venkovních zděných komínů, zaslepení a úprava terénu,
- vstupní atrium opravit a očistit, znovu obložit novým keramickým obkladem,
- vybourání stávajícího vstupního schodiště do atria, nové nerezové,
- oprava stávajícího venkovního architektonického prvku, oprava a zprovoznění stávajícího betonového jezírka,
- oprava stávající betonové zdi při vstupu do atria,
- zrušení venkovního osvětlení,
- vybudování nového oplocení s podhrabovými deskami výšky 1 800 mm, nové branky, brány, oprava ponechané podezdívky, ohumusování a osetí,
- odstranění stávajícího dožitého okapového chodníku, vybudování nového do štěrkopísku,
- vybourání stávajících skleněných tvárnic (luxferů) v akumulaci, zazdění,
- schody vedoucí nad akumulaci vybourat a provést nový ŽB,
- vybourání stávajícího kabřincového obkladu vnějších stěn, vybouraný materiál na skládku,
- vybourání stávající atiky a vybudování nové nad armaturní komorou a nad akumulací,
- provedení nového zaplechování zdí trčících nad akumulací mezi travním porostem,
- odstranění stávajících spojovacích betonových mostů mezi armaturní komorou a akumulací, přeložka stávajících elektro kabelů do země,
- nové zpevněné plochy ze zámkové dlažby,
- vyklidit a vyčistit stávající sklady,
- provedení nového přístupového chodníčku ke skladu,
- vybourání stávajících schodů a provedení nových z ŽB u hlavního vstupu do areálu,
- související stavební a technologická elektroinstalace v areálu VDJ,
- VDJ 5000: vybourání a zazdění stávajících oken, provedení nového schodiště nad akumulací, nátěr fasády, nátěr plechové střechy, provedení nových dešťových svodů z ŽB, vybourání stávající ocelové stříšky nad vstupem a provedení nové, nová zateplená nerez vnější vrata, nová zpevněná plocha, nová elektro rozvaděč v rámci projektu vykomunikovat s E.ON, nový kabel.

Nesmí dojít k ohrožení stávajícího vodárenského zařízení.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR uzavřená výzva
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 956 362 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Brno
 • IČO: 44992785
 • Poštovní adresa:
  Dominikánské náměstí 196/1
  60200 Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000739

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.brno.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky