Veřejná zakázka: Brno, Západní – výstavba vodovodu

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 232
Systémové číslo: P20V00000232
Evidenční číslo zadavatele: 0127/ÚIS/21
Datum zahájení: 10.12.2020
Nabídku podat do: 18.01.2021 23:59

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Brno, Západní – výstavba vodovodu
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je:
I. vypracování projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby („DÚR“)
II. vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení („DSP“) a prováděcí dokumentace stavby („PS“), která bude sloužit současně k zajištění stavebního povolení i pro výběr zhotovitele stavby
III. autorský dozor v průběhu realizace stavby.

Předmětem stavebních prací je výstavba vodovodu v ul. Západní:
3.1. Vodovod
- bude provedena výstavba vodovodního řadu DN 80, který propojí stávající vodovodní řady DN 100 (ul. Ernsta Macha) a DN 150 (ul. Ctiradova),
- v ul. Západní bude nahrazen vodovod DN 90 PE vodovodním řadem DN 80,
- profil vodovodního řadu bude v délce 119 m DN 80,
- stávající vodovodní přípojka pro ul. Západní bude zrušena a nahrazena novou vodovodní přípojkou,
- trasa navrhovaného vodovodu bude vedena v nové trase,
- spotřební řady: DN 80 v délce 119 m, přípojky HD-PE v délce 18 m,
- při budování vodovodu v blízkosti nemovitostí může dojít k porušení jejich statiky, zajištění statiky budov při výstavbě je třeba věnovat zvýšenou pozornost,
- v ul. Západní jsou zřejmě položeny další sítě, které je nutné respektovat, případně počítat s jejich přeložkou,
- upozornění – nutnost použití malé mechanizace a ručních výkopových prací,
- poloha nové trasy vodovodu je v záměru uváděna pouze orientačně a musí být v projektové dokumentaci upřesněna,
- nutné zajištění zásobování vodou a provádění stavby za příznivých klimatických podmínek.
3.2. Povrchy
- rozebrání a obnova komunikace, chodníku – nad rýhou 151 m2,
- rozebrání a obnova komunikace, chodníku – celoplošně 90 m2.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR uzavřená výzva
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 358 442 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Brno-město

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Brno
 • IČO: 44992785
 • Poštovní adresa:
  Dominikánské náměstí 196/1
  60200 Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000739

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.brno.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky