Veřejná zakázka: Brno, Babická – výstavba splaškové kanalizace 2. a 3. etapa

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Prokazování kvalifikace
Dodavatelé mohou podávat žádosti o účast, prokazují splnění kvalifikace.
DBID: 236
Systémové číslo: P20V00000236
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2020-046355
Datum zahájení: 28.12.2020
Žádost o účast podat do: 26.01.2021 23:59

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Brno, Babická – výstavba splaškové kanalizace 2. a 3. etapa
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem díla je provedení výstavby splaškové kanalizace profilu DN 300 v celkové délce 699,67 m. Konkrétně se jedná o vybudování nových splaškových stok „A“ a „B“ v délkách 583,72 m a dl. 115,95 m. Obě stoky budou profilu DN 300. Stoka „A“ se napojí na již vybudovanou kanalizační šachtu Š5 a dále bude vedena nezpevněným terénem v oblasti tramvajové smyčky, překopem překříží ulici Obřanskou a přejde do nezpevněného terénu soukromých pozemků v oblasti zahrad za domy v ulici Babická. Vzhledem k hloubce uložení splaškové kanalizace se při výkopových pracích očekává přítomnost podzemní vody, z toho důvodu bude součástí stavby provedení hydrovrtů pro snížení hladiny podzemních vod po dobu stavby. Vozovka v ulici Obřanská bude v místě trasy nové kanalizace obnovena v konstrukčních vrstvách.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: užší řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 12 358 306 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Brno-město

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Brno
 • IČO: 44992785
 • Poštovní adresa:
  Dominikánské náměstí 196/1
  60200 Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000739

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.brno.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy