Veřejná zakázka: Servisní podpora a rozvoj AC IDENTITA (IDM)

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Uzavřeno
Uzavřeno.
DBID: 238
Systémové číslo: P20V00000238
Datum nákupu / nabídek: 30.09.2020 15:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Servisní podpora a rozvoj AC IDENTITA (IDM)
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění servisní a technické podpory, řešení požadavků z provozu a další rozvoj IDM v souladu s principy ITIL. Dále je předmětem plnění této veřejné zakázky zajištění plnění požadavků dle zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů a dle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů na řízení autentifikace a autorizace uživatelů včetně auditních záznamů a další úpravy pro splnění požadavků ukládaných dle platných právních předpisů.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: přímý nákup / evidence VZ
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Brno-město

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Brno
 • IČO: 44992785
 • Poštovní adresa:
  Dominikánské náměstí 196/1
  60200 Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000739

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Magistrát města Brna, Malinovského nám. 3, 601 67 Brno, 3. patro, dveře č. 336 (sekretariát vedoucího OMI MMB). Nabídku podejte písemně v zalepené obálce s uvedeným názvem veřejné zakázky.

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky