Veřejná zakázka: Brno, Palackého třída - drobná rekonstrukce vodovodu

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 239
Systémové číslo: P20V00000239
Evidenční číslo zadavatele: 0170/ÚIS/21
Datum zahájení: 21.01.2021
Nabídku podat do: 05.02.2021 23:59

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Brno, Palackého třída - drobná rekonstrukce vodovodu
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 208,5 m. V křižovatce ulic Palackého třída – Kosmova – Riegrova bude provedena drobná rekonstrukce vodovodního řadu DN 350 mm z roku 1952 v rozsahu dle koordinační stavby „Střední oprava kolejového trojúhelníku Semilasso“ jejímž investorem je Dopravní podnik města Brna, a.s. Stávající souběžný vodovod DN 100 bude v tomto úseku zrušen a jeho zbylá část bude propojena na rekonstruovaný vodovodní řad DN 300. Součástí stavby je rekonstrukce propojení do ulice Kosmova (řad DN 150 mm) a do ulice Riegrova (řady DN 300 a DN 80 mm). Trasa vodovodního řadu DN 300 je vedena částečně v trase stávajícího vodovodu DN 350, částečně v trase stávajícího vodovodu DN 100 a před objektem kulturního domu Semilasso bude vedena podélně v jízdním pruhu ve vzdálenosti cca 1,5 m od obrubníku.

Vodovodní řad bude rekonstruován v profilu DN 80 a v délce 22,5 m, v profilu DN 100 a v délce 3,5 m, DN 150 a v délce 30,5 m, v profilu DN 300 a v délce 149,0 m a v profilu DN 350 a v délce 3,0 m.

Součástí rekonstrukce vodovodu je rekonstrukce 3 ks stávajících vodovodních přípojek. Přípojky budou zrekonstruovány z polyetylénového potrubí PE 100 ø 63/5,8 mm a přípojka pro kulturní dům Semilasso pak z tvárné litiny DN 100 a to v celé délce od hlavního řadu po vodoměr. Dvě vodovodní přípojky budou pod ulicí Palackého třída provedeny protlakem polyetylenové chráničky ø 110/6,6 mm v souběhu se stávajícími vodovodními přípojkami. Celková délka rekonstruovaných vodovodních přípojek činí 62,0 m.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR uzavřená výzva
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 8 301 234 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Brno
 • IČO: 44992785
 • Poštovní adresa:
  Dominikánské náměstí 196/1
  60200 Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000739

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.brno.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky