Veřejná zakázka: Brno, Primární kolektor – rekonstrukce vodovodu, etapa IV

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 246
Systémové číslo: P21V00000005
Evidenční číslo zadavatele: 0126/ÚIS/21
Datum zahájení: 05.01.2021
Nabídku podat do: 19.01.2021 23:59

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Brno, Primární kolektor – rekonstrukce vodovodu, etapa IV
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je:
I. vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení („DSP“) a prováděcí dokumentace stavby („PS“), která bude sloužit současně k zajištění stavebního povolení i pro výběr zhotovitele stavby
II. autorský dozor v průběhu realizace stavby.

Předmětem stavebních prací je provedení rekonstrukce vodovodu v primárním kolektoru:
- v úseku od ul. Spálená po ul. Koliště,
- rekonstrukce vodovodu DN 400 a DN 300,
- spotřební řady: litina DN 400 s vnější PE ochranou v délce 185 m, litina DN 300 s vnější PE ochranou v délce 168 m,
- stávající vodovod bude demontován a nové vodovodní potrubí bude uloženo ve stávající trase,
- celková délka rekonstrukce je 353 m,
- součástí stavby bude i výměna stoupacího potrubí z primárního (hlubinného) kolektoru do kolektoru začínajícího v ul. Spálená, v délce cca 25 m,
- zajištění náhradního zásobování pitnou vodou (PE 225 mm),
- uváděné délky potrubí nejsou skutečné, ale náhradní,
- projektant vyřeší statické zajištění a způsob kotvení vodovodního řadu.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR uzavřená výzva
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 972 835 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Brno-město

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Brno
 • IČO: 44992785
 • Poštovní adresa:
  Dominikánské náměstí 196/1
  60200 Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000739

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.brno.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky