Veřejná zakázka: Brno, Nováčkova III – rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 256
Systémové číslo: P21V00000015
Evidenční číslo zadavatele: 0169/ÚIS/21
Datum zahájení: 21.01.2021
Nabídku podat do: 05.02.2021 23:59

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Brno, Nováčkova III – rekonstrukce kanalizace a vodovodu
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem stavby je rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ulicích Dačického, Nováčkova a Svitavská. Stávající jednotná kanalizace DN600/900 v úseku od napojení v ulici Nováčkova po část vedenou pod stávající budovou DPMB je z roku 1903. Původně byla propojena s ul. Dačického (tento propoj je nyní zrušen). Kanalizace je v současné době vedena pod halou a bytovými domy BD Nováčkova 915/2 a BD Svitavská 1575/4a. Trasa kanalizace bude přeložena, bude napojena na kanalizaci v ul. Nováčkova a dále vedena v úzkém koridoru pod plochou na pozemku p.č. 620/2 a 622. Do přeložené kanalizace budou přepojeny a zrekonstruovány stávající přípojky z BD a DPMB. Pro možnost zrušení nepřístupné kanalizace pod halou DPMB bude zřízena nová splašková přípojka do kanalizace v ulici Dačického. Zbývající část pod plochou přiléhající k ulici Nováčkova zrušena. Stávající dešťová vpust v ulici Nováčkova bude přepojena do kanalizace DN600/900 v ul. Nováčkova.
Výkopové práce budou provedeny otevřeným výkopem, pod tramvajovými kolejemi bezvýkopovou metodou. Kanalizace bude rekonstruována v profilu DN 400 a v délce 26,0 m, DN 500 a v délce 67,9 m. Současně bude provedena rekonstrukce kanalizačních přípojek v celkové délce 84,5 m.

V rámci rekonstrukce vodovodu bude nahrazen novým potrubím rozvodný vodovodní řad DN 100 z roku 1926 před nemovitostí Nováčkova č.o. 2. Nový vodovodní řad bude proveden v profilu DN 100 a v délce 41 m. Na rekonstruovaném řadu se osadí 1ks podzemní hydrant DN80. Součástí stavby je rovněž rekonstrukce vodovodních přípojek v celkovém počtu 2ks a v celkové délce 24,35 m pod veřejným prostranstvím.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR uzavřená výzva
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 7 127 732 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Brno-město

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Brno
 • IČO: 44992785
 • Poštovní adresa:
  Dominikánské náměstí 196/1
  60200 Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000739

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.brno.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky