Veřejná zakázka: LOMENÁ 48 – DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 312
Systémové číslo: P21V00000070
Datum zahájení: 12.03.2021
Nabídku podat do: 13.04.2021 07:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LOMENÁ 48 – DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je vypracování samostatné projektové dokumentace pro vydání společného územního a stavebního povolení (DÚSP) v podrobnosti projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) včetně soupisu prací (SP) dle investičního záměru zpracovaného Magistrátem města Brna, Odborem investičním. Součástí předmětu veřejné zakázky je také inženýrská činnost (IČ) nutná k zajištění vyjádření, stanovisek a podkladů nutných k podání společné žádosti o vydání společného územního a stavebního povolení na uvedenou akci, autorský dozor v průběhu realizace stavby.

Podrobnější specifikace je uvedena v přílohách této zadávací dokumentace.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR otevřená výzva
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Brno
 • IČO: 44992785
 • Poštovní adresa:
  Dominikánské náměstí 196/1
  60200 Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000739

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Brněnské komunikace a.s. Renneská tř. 787/1a, 639 00 Brno IČO: 607 33 098

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky