Veřejná zakázka: Brno, Černovičky - drobná rekonstrukce vodovodu

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 314
Systémové číslo: P21V00000072
Evidenční číslo zadavatele: 0270/ÚIS/21
Datum zahájení: 15.03.2021
Nabídku podat do: 30.03.2021 23:59

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Brno, Černovičky - drobná rekonstrukce vodovodu
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je provedení rekonstrukce vodovodu v ul. Černovičky, ve městě Brně.

3.1 Vodovodní řady
- v rámci rekonstrukce vodovodu v ul. Černovičky bude nahrazen novým potrubím světlosti DN80 stávající vodovodní řad DN80 a doplněn vodovodní řad DN80 ve zbývající části ulice,
- vodovodní řad „C“ – DN80 dl. 158,6 m, napojen na stávající odbočku vodovodního řadu DN150 v křižovatce se silnicí Černovičky, řad je trasován podél stávající trasy vodovodu, kterou 3x kříží, po trase je násobně kříženo plynovodní potrubí, řad je ukončen hydrantem;
- vodovodní řad „C1“ – DN80 dl. 103,5 m, napojený na odbočku vodovodního řadu „C“ ve staničení 47,65 m v křižovatce ul. Černovičky, řad je trasován ulicí vpravo podél stávající trasy kanalizace, kterou 1x kříží, po trase je násobně kříženo plynovodním potrubím, řad je zaokruhován s řadem „C“;
- vodovodní řad „C2“ – DN80 LT dl. 26 m, napojený na odbočku vodovodního řadu „C“ ve staničení 70,63 m v křižovatce ulice Černovičky, řad je trasován ulicí vlevo mezi stávající kanalizací a plynovodem, po trase je násobně kříženo plynovodní potrubí, řad ukončen hydrantem,
- na rekonstruovaných řadech se osadí 7 ks podzemní hydrant DN80,
- při výstavbě bude nutná realizace náhradního zásobování vodou dočasnými trubními sítěmi.
3.2 Vodovodní přípojky
- rekonstrukce domovních vodovodních přípojek v počtu 32 ks,
- jedná se o rekonstrukci 20 ks vodovodních přípojek nemovitostí napojených z řadu „C“, 8 ks přípojek napojených z řadu „C1 a 4 ks přípojek napojených z řadu „C2“,
- přípojky budou vyměněny v celém rozsahu až po vodoměr.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR uzavřená výzva
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 5 749 064 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Brno-město

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Brno
 • IČO: 44992785
 • Poštovní adresa:
  Dominikánské náměstí 196/1
  60200 Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000739

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.brno.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky