Veřejná zakázka: Externí spolupráce k projektovému managementu výstavby chytré čtvrti Špitálka

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 337
Systémové číslo: P21V00000095
Datum zahájení: 29.03.2021
Nabídku podat do: 08.04.2021 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Externí spolupráce k projektovému managementu výstavby chytré čtvrti Špitálka
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem smlouvy, která bude uzavřena na základě této veřejné zakázky, jsou konzultační a poradenské služby v rámci spolupráce při projektovém managementu výstavby chytré čtvrti Špitálka. Projekt výstavby chytré čtvrti Špitálka je jedním ze strategických projektů města Brna. Svým rozsahem se jedná o významný investiční projekt s odhadovanými investičními náklady v řádu stovek milionů korun.

Spolupráce bude spočívat především v následujících aktivitách:
• metodologické zpracování řídící agendy projektu (popis úkolů, odpovědnosti, termíny, poznámky) včetně sestavení detailního harmonogramu projektových aktivit, dopracování variantních postupů v čase a rizikových bodů;
• spolupráce na přípravě vstupního workshopu předem definovaných účastníků celého procesu výstavby chytré čtvrti Špitálka;
• příprava konceptu a spolupodílení se na tvorbě zadání navazující projektové dokumentace pro plánovanou výstavbu chytré čtvrti, především tzv. ověřovací studie;
• koordinace tvorby scénářů výstavby chytré čtvrti a spolupráce na zpracování jejich ekonomického posouzení;
• spolupráce na koordinaci aktivit města spojených se záměrem Tepláren Brno, a.s., Orkužní 828/25, Lesná, 638 00 Brno, IČO: 46347534 (Tále jen „Teplárny Brno, a.s.“), přesunout provoz z dotčeného území (koordinace s ostatními majiteli v území);
• zpracování analýzy zainteresovaných stran a návrh majetkoprávního uspořádání a dohody s majiteli pozemků v lokalitě, včetně návrhu koncepce majetkoprávní dohody mezi městem a Teplárnami Brno, a.s. při budoucí investici a realizaci výstavby chytré čtvrti Špitálka;
• podpora procesu změny a tvorby nového územního plánu města Brna ve vymezené lokalitě, včetně technické studie tzv. Brněnské třídy;
• příprava koncepce dočasného využití západní části areálu provozu Tepláren Brno, a.s., Špitálka;
• mediační činnost celého procesu spočívající zejména v ověřování plnění zadaných úkolů a kontrole dodržování rozpočtů a cen zadaných úkolů dle nabídek a uzavřených smluv o dílo.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR otevřená výzva
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 500 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Brno-město

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Brno
 • IČO: 44992785
 • Poštovní adresa:
  Dominikánské náměstí 196/1
  60200 Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000739

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.brno.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy