Veřejná zakázka: Předběžná tržní konzultace - Brněnský metropolitan 2022 - 2023

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 361
Systémové číslo: P21V00000119
Evidenční číslo zadavatele: MMB/0198772/2021
Datum zahájení: 26.04.2021
Nabídku podat do: 10.05.2021 23:59

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Předběžná tržní konzultace - Brněnský metropolitan 2022 - 2023
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Zadavatel připravuje veřejnou zakázku s názvem "Brněnský metropolitan 2022 - 2023" (dále jen "VZ"). Předmětem plnění VZ budou činnosti a služby, které souvisejí s vydáváním periodika územního samosprávného celku, konkrétně informačního periodika pro občany statutárního města Brna „Brněnský metropolitan“.

Zadavatel má v úmyslu zadat VZ v otevřeném nadlimitním řízení ve smyslu ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZZVZ").

Zadavatel se s ohledem na charakter předmětu VZ rozhodl pro možnost vést předběžnou tržní konzultaci podle § 33 ZZVZ (dále jen "PTK").

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR otevřená výzva
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Brno-město

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Brno
 • IČO: 44992785
 • Poštovní adresa:
  Dominikánské náměstí 196/1
  60200 Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000739

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zájemci o účast na PTK se mohou registrovat prostřednictvím vyplněné přihlášky, která tvoří přílohu č. 1 Pozvánky k účasti na PTK, kterou zájemce zašle do datové schránky zadavatele, a to do termínu 10. května 2021.

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy