Zakázka: Rekonstrukce kanalizační stoky ul. Jana Broskvy, Brno-Chrlice

Informace o zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 460
Systémové číslo: P21V00000218
Datum zahájení: 24.06.2021
Nabídku podat do: 07.07.2021 23:59

Název, druh zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce kanalizační stoky ul. Jana Broskvy, Brno-Chrlice
 • Druh zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem stavebních prací je provedení rekonstrukce stávající jednotné kanalizace a vybudování oddílné kanalizační stoky splaškové a dešťové kanalizace. Splašková kanalizace bude provedena v nové trase v délce 145 m z kameniny v profilu DN 300 a bude ukončena revizní šachtou Šs4 se zaústěním do odlehčovací komory. Dešťová kanalizace bude provedena v délce 138,97 m z betonové trouby DN 500. Odlehčovací komora s boční přelivnou hranou bude pracovat na principu dělení zředěných odpadních vod přes výškově nastavitelnou jednostrannou přepadovou hranu. Odtok do splaškové kanalizace bude regulován hrazením na odtoku z odlehčovací komory. Součástí stavby bude rovněž provedení kanalizačních a dešťových přípojek v celkové délce 56,6 m.

Povrchy dotčených zpevněných i nezpevněných ploch budou zapraveny v rámci souběžně prováděné stavby „Opravy komunikačních plocha parkovacích stání na ul. Jana Broskvy“, kterou zajišťují Brněnské komunikace a.s.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: Sektorová veřejná zakázka
 • Předpokládaná hodnota: 11 327 366 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Brno-město

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Brno
 • IČO: 44992785
 • Poštovní adresa:
  Dominikánské náměstí 196/1
  60200 Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000739

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.brno.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě zakázky