Veřejná zakázka: Projektová dokumentace - Stezka pro pěší na levém břehu řeky Svratky v k.ú. Komín

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 471
Systémové číslo: P21V00000229
Datum zahájení: 02.07.2021
Nabídku podat do: 21.07.2021 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Projektová dokumentace - Stezka pro pěší na levém břehu řeky Svratky v k.ú. Komín
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace, inženýrská činnost a výkon autorského dozoru u investiční akce „Stezka pro pěší na levém břehu řeky Svratky v k.ú. Komín“. Návrh zahrnuje přesný výběr trasy v zadané oblasti s ohledem na zachování vzrostlých stromů a co nejmenší zásah do podrostní vegetace a projektovou dokumentaci výhradně mechanicky zpevněné stezky pro pěší, vedoucí podél již existující cyklistické stezky. Délka řešeného úseku je přibližně 1200 m.
Projektová dokumentace bude vypracována pro územní řízení a pro stavební povolení
ve znění dokumentace pro provádění stavby v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění, a to včetně související inženýrské činnosti. Projektová dokumentace bude obsahovat položkový rozpočet a časový harmonogram výstavby.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR otevřená výzva
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 395 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Brno-město

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Brno
 • IČO: 44992785
 • Poštovní adresa:
  Dominikánské náměstí 196/1
  60200 Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000739

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.brno.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy