Veřejná zakázka: Brno, Tučkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 781
Systémové číslo: P22V00000116
Evidenční číslo zadavatele: SML/0226/22
Datum zahájení: 25.04.2022
Nabídku podat do: 09.05.2022 23:59

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Brno, Tučkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem stavebních prací je provedení rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ulici Tučkova.

Kanalizace a kanalizační přípojky:
Rekonstrukce kanalizace bude provedena v úseku ul. Sokolská š.č. 886475 - ul. Kotlářská š.č. 31551 a ul. Zahradníkova š.č. 868062 - ul. Hrnčířská š.č. 31654, v profilech DN 500/750 v délce 349 m a DN 400 v délce32 m.

Kanalizace v úseku Kotlářská - Zahradníkova budou rekonstruovány revizní šachty v počtu 5 ks, vyspravením zednickým způsobem. V úseku mezi šachtami č. 31175 - 31688 je na stoce protispád a budou provedeny obě tyto dvě pole, a spád srovnán a revizní šachta č. 31683 se zruší.
Současně bude provedena rekonstrukce kanalizačních přípojek pro domy č. 13 - 28 ve veřejné části, dešťové vpusti včetně jejich přípojek.

Vodovod a vodovodní přípojky:
Bude provedena rekonstrukce vodovodních řadů z tvárné litiny s těžkou protikorozní ochranou v profilu DN 100 a v délce 260 m a DN 100 v délce 295 m. Pro překonání komunikace v ul. Kotlářská a v ul. Zahradníkova je uvažována bezvýkopová metoda - protlakem v celkové délce 30 m.
Součástí rekonstrukce vodovodního řadu bude vyvolaná výměna všech vodovodních přípojek z HD-PE v délce 359 m.

V případě, že nebude možné realizovat navržený vodovodní řad bez poškození stávajícího vodovodního řadu, je nutné v předstihu vybudovat provizorní (náhradní) zásobování vodou.

Komunikace budou zapraveny v nezbytně nutném rozsahu.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR uzavřená výzva
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Brno-město

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Brno
 • IČO: 44992785
 • Poštovní adresa:
  Dominikánské náměstí 196/1
  60200 Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000739

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.brno.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky