Veřejná zakázka: Brno, Slévačská (areál MEZ) – drobná rekonstrukce kanalizace

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 801
Systémové číslo: P22V00000136
Evidenční číslo zadavatele: SML/0273/22
Datum zahájení: 04.05.2022
Nabídku podat do: 18.05.2022 23:59

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Brno, Slévačská (areál MEZ) – drobná rekonstrukce kanalizace
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je:
I. vypracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení, dopracovaná do podrobnosti projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „společná projektová dokumentace“),
II. autorský dozor v průběhu realizace stavby.


Předmětem stavebních prací je provedení rekonstrukce kanalizace v ulici Slévačská.

Kanalizace a kanalizační přípojky:

Rekonstrukce stávající kanalizace v ul. Slévačská bude provedena v úseku od ul. Filipínského po ul. Jílkovu. V křižovatce s ul. Jílkovou bude navazovat na kanalizaci DN 400 provedenou v rámci rekonstrukce z roku 2009. V křižovatce s ulicí Filipínského bude navazovat na kanalizaci DN 400, š.č. 62997.
Celkem bude rekonstruováno DN 400 v délce 152 m, DN 300 v délce 5 m. Pokud bude nová trasa posunuta, bude stávající kanalizace zaplněna směsí KOPOS.
Současně bude provedena rekonstrukce kanalizačních přípojek pod veřejným prostranstvím v celkové délce 120 m, 2 ks dešťových vpustí a nových revizních šachet.
Optimalizace trasy a spádu rekonstruované kanalizace bude provedena v rámci PD.
Povrchy budou obnoveny v rýhách včetně celoplošného obrusu.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR uzavřená výzva
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 937 531 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Brno-město

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Brno
 • IČO: 44992785
 • Poštovní adresa:
  Dominikánské náměstí 196/1
  60200 Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000739

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.brno.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky