Veřejná zakázka: Koncepce rozvoje, obnovy a údržby zeleně na hřbitově Brně - Židenicích

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 829
Systémové číslo: P22V00000164
Evidenční číslo zadavatele: MMB/0302622/2022/Novd
Datum zahájení: 30.05.2022
Nabídku podat do: 14.06.2022 23:59

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Koncepce rozvoje, obnovy a údržby zeleně na hřbitově Brně - Židenicích
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je zpracování „Koncepce rozvoje, obnovy a údržby zeleně na hřbitově v Brně - Židenicích“. Koncepce spočívá ve vyhodnocení stávající zeleně, návrhu obnovy stávající zeleně, návrhu pěstebních opatření a ošetření stávající zeleně, návrhu založení nové zeleně a návrhu zajišťování pravidelné údržby (stanovení technologických postupů). Koncepce vyhodnotí zvláště hodnotné perspektivní stromy na území hřbitova. Součástí koncepce bude zpracovaná plošná etapizace a vyčíslení finančních nákladů potřebných na realizaci koncepce v jednotlivých etapách. V rámci každé etapy budou stanoveny prioritní oblasti řešení (návrh technologických postupů dle naléhavosti řešení). Koncepce bude obsahovat textovou a grafickou část.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR otevřená výzva
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Brno-město

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Brno
 • IČO: 44992785
 • Poštovní adresa:
  Dominikánské náměstí 196/1
  60200 Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000739

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Nabídku je možné podat osobně, prostřednictvím poštovní či zásilkové služby na kontaktní adresu zadavatele Magistrát města Brna, Odbor životního prostředí, Kounicova 67, 601 67 Brno, podatelna odboru (dv. č. 523), 5. podlaží anebo prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.brno.cz).

Nabídky v listinné podobě budou na zalepené obálce označeny:
Veřejná zakázka „Koncepce rozvoje, obnovy a údržby zeleně na hřbitově Brně - Židenicích“ - NEOTVÍRAT

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků