Veřejná zakázka: Úprava cesty pro rodiny s dětmi – projektová dokumentace

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 839
Systémové číslo: P22V00000174
Datum zahájení: 02.06.2022
Nabídku podat do: 11.07.2022 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Úprava cesty pro rodiny s dětmi – projektová dokumentace
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmět veřejné zakázky

a. Vyhotovení projektové dokumentace pro projekt „Úprava cesty pro rodiny s dětmi (PD)“ dle čl. 5 této Výzvy.
b. Zajištění kompletní inženýrské činnosti.
c. Zajištění autorského dozoru při následné realizaci stavby.

Jednotlivé fáze zakázky:

a. Stupeň studie, ve kterém dojde ze strany dodavatele k prověření možných variant řešení, včetně popisu jejich výhod a nevýhod (např. finanční náročnost, procesní náročnost, druhy povrchu, možnosti omezení průjezdu vozidel apod.). V rámci studie bude prověřeno celkové dopravní řešení (přístupnost pro jednotlivé druhy dopravy) lesních a polních cest v prostoru mezi Lesnou, Sadovou a Soběšicemi. Varianty řešení budou současně konzultovány i s Lesy města Brna, a. s. a jejich námitky a výhrady budou zohledněny. Pro ukončení fáze studie je nutné prezentovat výsledky studie na společném jednání za účasti zástupců veřejnosti a městských částí Královo Pole a Brno-Sever a písemné odsouhlasení zadavatelem.
b. Zpracování vizualizace, komplexní projektové dokumentace pro spojené územní a stavební řízení, dokumentace pro provedení stavby, vyhotovení oceněného a neoceněného soupisu prací ve formátu xls, příp. xlsx a ve formátu pdf.
c. Inženýrská činnost.
d. Autorský dozor.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR otevřená výzva
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Brno-město

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Brno
 • IČO: 44992785
 • Poštovní adresa:
  Dominikánské náměstí 196/1
  60200 Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000739

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.brno.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků