Zakázka: Brno, VDJ Žebětín 1.tl.p. 2x2500 m3 – rekonstrukce stavební části a technologie

Informace o zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 971
Systémové číslo: P22V00000305
Evidenční číslo zadavatele: SML/0589/22
Datum zahájení: 11.11.2022
Nabídku podat do: 30.11.2022 23:59

Název, druh zakázky a popis předmětu

 • Název: Brno, VDJ Žebětín 1.tl.p. 2x2500 m3 – rekonstrukce stavební části a technologie
 • Druh zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem stavebních prací je provedení rekonstrukce stavební části a technologie VDJ Žebětín 1. tl. p. 2x2500 m3. Veškeré práce musí proběhnout za provozu vodojemu bez přerušení dodávek pitné vody. V rámci této rekonstrukce dojde k provedení demontáže stávajícího potrubí, tvarovek a armatur v armaturní a akumulační komoře vodojemu, současně bude provedeno nové vystrojení armaturní a akumulační komory, kdy bude použito nerezové potrubí DN 400 na nátoku i na odtoku. Bude provedena výměna tvarovek, armatur s ručními i elektro uzávěry. Na odtoku DN 400 bude umístěno měření. Součástí stavby je rovněž provedení rekonstrukce strojních silnoproudých a slaboproudých rozvodů. Dále bude v této akci řešen centrální rozváděč RMS1, přepěťová ochrana s dálkovou signalizací, rozváděč systému řízení ED, napájení technologických zařízení, systém řízení a přenosy dat na dispečink.

Stavební práce na rekonstrukci objektu vodojemu Žebětín I jsou vyvolány potřebou zajištění řádného zásobování pitnou vodou obyvatel zájmového území - městské části Žebětín. Stávající vodojem Žebětín I byl uveden do provozu r. 1986 a technický stav stavební konstrukce vykazuje známky degradace. Stav tohoto objektu již nedopovídá dnešním technickým standardům a požadavkům na řádné provozování. Z tohoto důvodu je nutná stavební rekonstrukce a rovněž provedení výměny trubního trubní vystrojení, které je původní a vyžaduje výměnu za nové.

Nesmí dojít k ohrožení stávajícího vodárenského zařízení. Rekonstrukce bude probíhat za provozu. Bude vypracován nový provozní řád.

Podrobnější informace o provedení stavby jsou v projektové dokumentaci vypracované společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. v červnu 2022.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: Sektorová veřejná zakázka
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Brno
 • IČO: 44992785
 • Poštovní adresa:
  Dominikánské náměstí 196/1
  60200 Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000739

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.brno.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě zakázky