Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Brno, Hlinky - rekonstrukce vodovodu, úsek tramvajová zastávka Lipová
Odesílatel bmarsalkova@bvk.cz
Organizace odesílatele Statutární město Brno [IČO: 44992785]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 23.09.2022 11:35:26
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel sděluje, že parametry technické kvalifikace nebude měnit.