Veřejná zakázka: Brno, Hlinky - rekonstrukce vodovodu, úsek tramvajová zastávka Lipová

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 933
Systémové číslo: P22V00000267
Evidenční číslo zadavatele: SML/0495/22
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2022-036540
Datum zahájení: 12.09.2022
Žádost o účast podat do: 06.10.2022 23:59
Nabídku podat do: 17.02.2023 23:59

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Brno, Hlinky - rekonstrukce vodovodu, úsek tramvajová zastávka Lipová
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem stavebních prací je provedení rekonstrukce vodovodu v profilu DN 500. Vodovodní potrubí bude v celé délce opatřeno vnitřní výstelkou a vnější speciální ochranou z důvodu ochranného pásma tramvajové tratě. Rekonstruovaný úsek u zastávky Lipová v délce 145 m bude napojen na stávající litinové potrubí. Po provedení prací na vodovodu bude provedena rekonstrukce stávajících komunikací pro pěší v okolí zastávky hromadné dopravy „Lipová“. Dále bude provedena stezka směrem k zastávce „Výstaviště – hlavní vstup“. Celková délka navržené stezky pro chodce, v této etapě, je cca 110 m. Součástí stavby bude rovněž provedení přístupů na nástupiště tramvajové zastávky. Veškeré komunikační vazby řešených zpevněných ploch zůstanou zachovány. Rekonstrukce těchto přístupů spočívá v obnově konstrukce a osazení nových obrubníků. Celková plocha rekonstruovaných přístupů činí 6 m2.

Práce na rekonstrukci vodovodu musí být provedeny před stavbou „Vozovna Pisárky etapa III, vratná smyčka/, kterou zajišťuje Dopravní podnik města Brna, a.s.

POZOR, v případě položky stavebního objektu SO 90 „Pasportizace objektů“ zadavatel požaduje, aby pasportizaci objektů provedl soudní znalec pro příslušný obor stavebnictví.

Podrobný popis rozsahu požadovaných prací je uveden v projektové dokumentaci pro stavební povolení a provádění stavby vypracované společností AQUA PROCON s.r.o. v září 2021.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: užší řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 10 814 509 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Brno-město

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Brno
 • IČO: 44992785
 • Poštovní adresa:
  Dominikánské náměstí 196/1
  60200 Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000739

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.brno.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky