Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Brno, Hlinky - rekonstrukce vodovodu, úsek tramvajová zastávka Lipová
Odesílatel bmarsalkova@bvk.cz
Organizace odesílatele Statutární město Brno [IČO: 44992785]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 23.09.2022 11:37:07
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel sděluje, že parametry technické kvalifikace nebude měnit.

Původní zpráva

Datum 22.09.2022 12:42:53
Předmět Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

V zadávací dokumentaci v článku 17.1.2 je uveden požadavek na doložení referenčního listu zahrnujícího provedení rekonstrukce (nebo výstavby) vodovodního potrubí z tvárné litiny v otevřeném výkopu, v intravilánu obce, v profilu min. DN 500 a v délce min. 140 m / na stavbu.
S obdobným druhem zakázek máme dlouhodobé zkušenosti, práce obdobného charakteru jsme v minulosti mnohokrát realizovali. Vždy se jednalo se o obdobné prostředí, stejný materiál, práce v intravilánu a i stejný průměr potrubí. Bohužel naší referenční stavbou nesplňujeme požadovanou délku potrubí 140 metrů / na stavbu. Obracíme se proto na zadavatele s dotazem, zda je možné snížit v zadávací dokumentaci požadovanou délku u referenční zakázky o 30 metrů.
Děkujeme za odpověď.