Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Revitalizace předprostor Kounicova-Šumavská
Odesílatel Petra Horáková
Organizace odesílatele Statutární město Brno [IČO: 44992785]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 27.09.2022 12:18:30
Předmět Vysvětlení ZD č. 4

Vysvětlení ZD č. 4


Přílohy
- SMB_Revitalizace Kounicova Sumavska_Vysvetleni ZD c. 4.pdf (401.04 KB)
- Kounicova-Šumavská - souhrnný soupis prací, rev.2.xlsx (164.58 KB)