Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora v Brně - rekonstrukce provozní budovy
Odesílatel Eva Jelínková
Organizace odesílatele Statutární město Brno [IČO: 44992785]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 26.08.2020 16:38:04
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Změna zadávací dokumentace, změna lhůty pro podání nabídek.


Přílohy
- Zmena ZD.pdf (278.42 KB)
- Priloha_1a_PDPS_4_oprava.zip (6.59 MB)