Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Nábřeží řeky Svratky – Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII
Odesílatel Petra Horáková
Organizace odesílatele Statutární město Brno [IČO: 44992785]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 09.09.2021 17:54:24
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace

viz příloha


Přílohy
- SMB_Nabrezi Svratky_PPO VII a VIII_Vysvetleni ZD 10_20210909_final.pdf (1.67 MB)
- PPO mesta Brna - etapa VII a VIII zadani_rev II_20210909.xlsx (5.37 MB)
- Priloha VV_Tabulky kubatur.zip (1,002.34 KB)
- D.11.900 Zapravení překopu ul. Renneská.zip (1,009.64 KB)