Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Ošetření vybraných památných stromů v městě Brně
Odesílatel Jakub Sobocik
Organizace odesílatele Statutární město Brno [IČO: 44992785]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 12.05.2022 15:56:05
Předmět Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu v rámci průzkumu trhu

Výzva k podání nabídky k této veřejné zakázce malého rozsahu je zveřejněna po celou lhůtu pro podání
nabídek na webové adrese https://ezak.brno.cz/vz00000813.