Veřejná zakázka: Ošetření vybraných památných stromů v městě Brně

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 813
Systémové číslo: P22V00000148
Datum zahájení: 12.05.2022
Nabídku podat do: 20.05.2022 23:59

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Ošetření vybraných památných stromů v městě Brně
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je ošetření vybraných památných stromů dle rozpisu:
Dub letní ve Štýřicích – Vídeňská 15, pozemek p.č. 440/1 v k.ú. Štýřice
- mírná lokální redukce směrem k domu
- zdravotní řez
Lípa na Jaselské – Jaselská 15, pozemek p.č. 440 v k.ú. Veveří
- stabilizace kmene s akutním rozvojem plodnic lesklokorky tmavé (n. ploské) od odstraněné větve v úžlabí kosterních větví celkovou obvodovou redukcí koruny maximálního rozsahu (30 % objemu), odstranění suchých větví z koruny (v případě potřeby OŽP MMB zajistí vstup do objektu)
Dva duby u ZOO – naproti domu U zoologické zahrady 55, pozemky p.č. 1473/2, 1473/3 v k.ú. Bystrc
- likvidace náletu v ochranném pásmu (akát, pajasan, bez černý), keře u pomníku ponechat
- lokální redukce obvodová z důvodu zajištění podjezdné výšky
- bezpečnostní řez u stromu blíže k centru
Platan U sv. Anny – v areálu nemocnice, na pozemku p.č. 1752/1 v k.ú. Staré Brno
- zdravotní a bezpečnostní řez
Lípa u kostela sv. Vavřince – vedle kostela na ul. Kristenova, na pozemku p.č. 210 v k.ú. Komín
- náhrada lana za statické pokladnicové vázání v horní třetině koruny doplněné dynamickým vázáním
- zdravotní řez
Platan v areálu MENDELU - před Agronomickou fakultou, na pozemku p.č. 4/1 v k.ú. Černá Pole
- odstranit bazální výmladky
- lokální redukce koruny směrem k budově AF
Platany na Zvonařce – před areálem firmy SETRA, spol. s r.o., na pozemku p.č. 696/20 v k.ú. Trnitá
- kontrola vazeb + instalace 2 ks dynamických vazeb
- u větví s dutinami či plodnicemi – mírná redukce (lokální redukce z důvodu stabilizace)
Dub u kostela sv. Jiljí – před objektem Černovická 2b, na pozemku p.č. 2 v k.ú. Komárov
- zdravotní řez
- odlehčení boční kosterní větve nad parkovištěm s napnutou vazbou
- výměna vazby

Doplnění předmětu zakázky
- ošetření památných stromů bude provedeno citlivě přesně dle rozpisu,
- u řezů bude dodrženo třetinové pravidlo, řez na postranní větev, větevní kroužek, natřikrát
atd. dle standardu AOPK SPPK A02 002:2015 Řez stromů (http://standardy.nature.cz/),
- ošetření bude provedeno až po nabytí právní moci rozhodnutí orgánu ochrany přírody o udělení souhlasu s ošetřením památných stromů,
- po provedené revizi stávajících vazeb, bude ihned zajištěna nezbytná výměna,
- bude vyhotoven rozpis vazeb na jednotlivých stromech (stávajících i nově instalovaných), s uvedením typu vazeb, včetně data jejich instalace a revize,
- odstraněná dřevní hmota bude z místa zásahu ihned odvezena,
- po provedení prací bude zakázka předvedena v terénu zadavateli

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR otevřená výzva
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Brno-město

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Brno
 • IČO: 44992785
 • Poštovní adresa:
  Dominikánské náměstí 196/1
  60200 Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000739

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Nabídku je možné podat osobně, prostřednictvím poštovní či zásilkové služby na kontaktní adresu zadavatele Magistrát města Brna, Odbor životního prostředí, Kounicova 67, 601 67 Brno, podatelna odboru (dv. č. 523), 5. podlaží anebo prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na webové adrese https://ezak.brno.cz.

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy