Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Brno, Dřevařská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
Odesílatel irausova@bvk.cz
Organizace odesílatele Statutární město Brno [IČO: 44992785]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.08.2022 10:52:59
Předmět Zadávací dokumentace - aktualizované znění

Z důvodu vyloučení nesrovnalostí či záměny pojmů v dokumentech zadavatel zveřejňuje aktualizované znění Zadávací dokumentace, kde došlo ke zpřesnění termínů „lhůta výstavby" a „lhůta plnění díla" sjednocení dle návrhu smlouvy o dílo. Změny v Zadávací dokumentaci jsou barevně vyznačeny.
Lhůta pro podání žádostí zůstává stejná.


Přílohy
- Zadávací dokumentace_Dřevařská_AKTUAL.pdf (931.74 KB)