Veřejná zakázka: Brno, Dřevařská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 884
Systémové číslo: P22V00000218
Evidenční číslo zadavatele: SML/0429/22
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2022-030943
Datum zahájení: 01.08.2022
Žádost o účast podat do: 06.09.2022 23:59
Nabídku podat do: 22.02.2023 23:59

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Brno, Dřevařská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je provedení rekonstrukce a vodovodu s následnou obnovou komunikačních ploch. Kanalizace bude rekonstruována v ulici Dřevařská v klasicky ražené štole jako monolitická betonová stoka profilu DN 1000/1600 s čedičovým žlabem 700/1050 v délce 313 m a v délce 5,1 m budou použity prefabrikované trouby DN 1000/1600. Dále bude rekonstruovaná kanalizace profilu DN 300 v otevřeném výkopu a v délce 35,8 m. Do ulice Botanické bude proveden záliv v profilu DN 500/750 délky 11,9 m a do ulice Bayerova budou provedeny zálivy DN 500/750 délky 13 m a DN 600/900 délky 17 m. Zálivy do sousedních ulic budou provedeny v otevřeném výkopu. Kanalizační přípojky budou vyměněny v počtu 35 ks domovních přípojek v celkové délce 540,48 m. Vodovodní řad bude rekonstruován v profilu DN 100 a v délce 139,05 m a v profilu DN 150 a v délce 190,65 m. Propojení vodovodního řadu do ulice Bayerova budou provedeny v profilu DN 100 a v celkové délce 31,30 m. Vodovodní přípojky budou rekonstruovány v počtu 20 ks a v celkové délce 303,45 m. Součástí stavby je rovněž provedení definitivní obnovy komunikačních ploch. Vozovka bude nově provedena v úseku mezi ulicemi Botanická a Štefánikova. Celková délka řešeného úseku je 330 m, šířka uličního prostoru je v rozmezí 18 – 20 m.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: užší řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 179 884 113 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Brno-město

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Brno
 • IČO: 44992785
 • Poštovní adresa:
  Dominikánské náměstí 196/1
  60200 Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000739

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.brno.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky