Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rekonstrukce Měnínské brány – výběr zpracovatele projektové dokumentace a výkonu autorského dozoru
Odesílatel Viktor Piše
Organizace odesílatele Statutární město Brno [IČO: 44992785]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 29.08.2022 08:16:02
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Zaměření objektu - výstavní prostor
Zaměření objektu je součástí zpracování projektové dokumentace
Původní dokumentace ani žádné posudky nejsou k dispozici
Zpracování potřebných průzkumů a posudků nutných jako podklad pro zpracování dokumentace pro stavební řízení, tj. stavebně-technické posouzení, statické posouzení, kamerové zkoušky stávajícího řadu kanalizace apod. jsou součástí nabídky. Výsledky těchto průzkumů budou zohledněny v příslušné projektové dokumentaci - viz. příloha č.2 výzvy
Součástí dokumentace bude i studie vybavení interiéru - viz. příloha č.2 výzvy

Původní zpráva

Datum 26.08.2022 08:40:21
Předmět Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

1. Jaké bude funkční zaměření objektu a jeho využití?
2. Jaké jsou k dispozici vstupní podklady (zaměření, původní dokumentace, posudky, expertízy…)?
3. Byly nějaké posudky zpracovány před vytvořením aktuálního investičního záměru?
4. Uvažujeme s následujícími průzkumy, posudky a expertízami: geodetické zaměření, stavebnětechnický průzkum, stavebně historický průzkum, mykologický průzkum, kamerové zkoušky kanalizace, ...
Máme tyto položky započítávat do celkového honoráře?
5. Předpokládáme, že součástí projektu nebude projekt interiéru a projekt případné výstavní expozice – prosíme o potvrzení.
Děkujeme za odpovědi.


Přílohy
IK_AD_6_2022.pfx (7.62 KB)