Veřejná zakázka: Rekonstrukce Měnínské brány – výběr zpracovatele projektové dokumentace a výkonu autorského dozoru

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 905
Systémové číslo: P22V00000239
Evidenční číslo zadavatele: ORG 2109
Datum zahájení: 23.08.2022
Nabídku podat do: 01.09.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce Měnínské brány – výběr zpracovatele projektové dokumentace a výkonu autorského dozoru
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem řešení jsou stavební úpravy spojené s případnou změnou dispozičního řešení, zajištění požární bezpečnosti, modernizace stávajícího výtahu, případné doplnění plošin pro imobilní občany, výměna popř. repase stávajících výplní otvorů, kompletní rekonstrukce sociálních zařízení, topení, vnitřní elektroinstalace, oprava vnitřní kanalizace, řešení zvýšené vlhkosti zdiva v úrovni 1.PP a 1.NP, úprava dřevěných obkladů interiéru, úprava schodiště, případná výměna povrchových podlahových krytin, instalace galerijního zavěšovacího systému včetně osvětlení
Předmětem plnění této veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace.
Projektová dokumentace bude zpracována ve stupni studie, projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) v rozsahu umožňujícím podání žádosti o stavební povolení (SP) a pro vydání všech případných dalších rozhodnutí, povolení, souhlasů a stanovisek a projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS).
Součástí předmětu veřejné zakázky je také inženýrská činnost (získání všech povolení, rozhodnutí, souhlasů a stanovisek nezbytných pro řádné (bezvadné) podání žádosti o vydání stavebního povolení a získání pravomocného stavebního povolení) a zapracování připomínek a rozhodnutí do projektové dokumentace stavby. Předmětem této zakázky je i zpracování výkazu výměr a soupisu prací a dodávek s podrobným popisem požadovaných standardů, které jednoznačně vymezují použité položky a srovnávací položkový rozpočet včetně zapracování dočasných konstrukcí a opatření pro zachování provozu budovy a zajištění stávajících konstrukcí objektu.
Předmět veřejné zakázky zahrnuje dále poskytnutí součinnosti dodavatele zadavateli při zadávání veřejné zakázky na realizaci předmětné stavby (zejména zajištění návrhu odpovědí na žádosti o dodatečné informace dodavatelů ve vazbě na dodavatelem zpracovanou projektovou dokumentaci a případné navazující doplnění či zpřesnění zpracované projektové dokumentace), a to vše za podmínek blíže specifikovaných v přílohách této zadávací dokumentace.
Dále je předmětem plnění veřejné zakázky výkon činnosti autorského dozoru na realizaci předmětné stavby.
Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je rovněž poskytnutí licence ke zpracované projektové dokumentaci a jejímu hmotnému zachycení, a to na celou dobu trvání ochrany majetkových práv plynoucích z autorství vybraného dodavatele.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR otevřená výzva
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Brno-město

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Brno
 • IČO: 44992785
 • Poštovní adresa:
  Dominikánské náměstí 196/1
  60200 Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000739

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.brno.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy