Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Stavební práce související s umístěním měřící stanice Komárov
Odesílatel Jakub Sobocik
Organizace odesílatele Statutární město Brno [IČO: 44992785]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 08.09.2022 08:57:28
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu doplňujeme o podklad k vytvoření položkového rozpočtu také ve formátu MS Excel.


Přílohy
- slepý rozpočet MS Komárov.xlsx (103.69 KB)