Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Nové hlavní nádraží Brno / Brno New Main Train Station
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Soutěž o návrh je zadávána společným zadáním spoluzadavatele č. 1 (Správa železnic, státní organizace) a spoluzadavatele č. 2 (Statutární město Brno).

Plné znění soutěžní dokumentace včetně soutěžních podmínek soutěže, stejně tak jako jakékoliv budoucí informace k soutěži, jsou či budou uveřejněny na profilu Spoluzadavatele č. 1 ( https://zakazky.spravazeleznic.cz )

Předmětem Soutěže o návrh je návrh nového hlavního nádraží města Brna včetně zastřešení a podoby nástupišť, návrhu dispozic vnitřních prostor, umístění hlavní výpravní haly, podoby fasád drážních objektů, vzhledu drážního tělesa, návrhu mostních konstrukcí a souvisejících veřejných prostranství v podrobnosti urbanisticko-dopravně-architektonické studie.

The competition is a joint procurement of the Co-Contracting Authority 1 ( Správa železnic, státní organizace) and the Co-Contracting Authority 2 (Statutární město Brno).
The competition conditions, including all following information, are or will be available on the profile of Co-Contracting Authority 1, which is available on the website https://zakazky.spravazeleznic.cz.

The subject of the Competition is the design of the new Brno main train station, including roofing and platform design, interior layout design, location of the main passenger hall, facade of railway buildings, appearance of the railway body, design of bridge structures and related public spaces in the detail level of an urban-transport-architectural study.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Komunikace se zadavatelem a jakékoliv podání v průběhu soutěže bude dodavatelem realizováno prostřednictvím profilu Spoluzadavatele č. 1 ( https://zakazky.spravazeleznic.cz ).

A comunication with the contracting authority as well as submmiting of the request to participate and subsequently submitting the competition proposal must take place electronically through the profile of the Co-Contracting Authority 1, which is available on the website https://zakazky.spravazeleznic.cz.
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: užší soutěž o návrh
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum pro žádosti o účast: 30.09.2020 17:00
Datum předložení návrhů:
Datum zahájení: 31.08.2020 13:12
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: