Soutěž o návrh: Nové hlavní nádraží Brno / Brno New Main Train Station

Informace o soutěži o návrh

fáze soutěže o návrh Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 121
Systémové číslo: P20V00000121
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2020-030529
Datum zahájení: 31.08.2020
Žádost o účast podat do: 19.10.2020 17:00
Návrh podat do: 18.06.2021 15:00

Název a popis předmětu

 • Název: Nové hlavní nádraží Brno / Brno New Main Train Station

Stručný popis předmětu:
Soutěž o návrh je zadávána společným zadáním spoluzadavatele č. 1 (Správa železnic, státní organizace) a spoluzadavatele č. 2 (Statutární město Brno).

Plné znění soutěžní dokumentace včetně soutěžních podmínek soutěže, stejně tak jako jakékoliv budoucí informace k soutěži, jsou či budou uveřejněny na profilu Spoluzadavatele č. 1 ( https://zakazky.spravazeleznic.cz )

Předmětem Soutěže o návrh je návrh nového hlavního nádraží města Brna včetně zastřešení a podoby nástupišť, návrhu dispozic vnitřních prostor, umístění hlavní výpravní haly, podoby fasád drážních objektů, vzhledu drážního tělesa, návrhu mostních konstrukcí a souvisejících veřejných prostranství v podrobnosti urbanisticko-dopravně-architektonické studie.

The competition is a joint procurement of the Co-Contracting Authority 1 ( Správa železnic, státní organizace) and the Co-Contracting Authority 2 (Statutární město Brno).
The competition conditions, including all following information, are or will be available on the profile of Co-Contracting Authority 1, which is available on the website https://zakazky.spravazeleznic.cz.

The subject of the Competition is the design of the new Brno main train station, including roofing and platform design, interior layout design, location of the main passenger hall, facade of railway buildings, appearance of the railway body, design of bridge structures and related public spaces in the detail level of an urban-transport-architectural study.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: užší soutěž o návrh
 • Režim: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 143 500 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Brno
 • IČO: 44992785
 • Poštovní adresa:
  Dominikánské náměstí 196/1
  60200 Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000739

Adresa kontaktního místa

Návrhy, resp. žádosti o účast podávat na:
Komunikace se zadavatelem a jakékoliv podání v průběhu soutěže bude dodavatelem realizováno prostřednictvím profilu Spoluzadavatele č. 1 ( https://zakazky.spravazeleznic.cz ).

A comunication with the contracting authority as well as submmiting of the request to participate and subsequently submitting the competition proposal must take place electronically through the profile of the Co-Contracting Authority 1, which is available on the website https://zakazky.spravazeleznic.cz.

Položky předmětu

Zadávací dokumentace - soutěžní podmínky

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy