Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Celková rekonstrukce a nástavba uliční části bytového domu Křenová 151/47 v k.ú. Trnitá
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění zakázky je zhotovení stavby "Celková rekonstrukce a nástavba uliční části bytového domu Křenová 151/47 v k.ú. Trnitá", která je součástí pozemku p. č. 152, v k.ú. Trnitá“, (dále jen „stavba“), jejímž předmětem je realizace rekonstrukce bytového domu). Součástí díla je taktéž:
- Zpracování projektové dokumentace v rozsahu nezbytně nutném pro realizaci díla (tzv. výrobní dokumentace“), její projednání, odsouhlasení a schválení projektantem a Objednatelem,
- Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“),
- Geodetické zaměření stavby a dotčených inženýrských sítí,
- Vyhotovení geometrického plánu pro zápis změny stavby do katastru nemovitostí.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.brno.cz)
Kontakt: Zástupce zadavatele: ikis, s.r.o. ikis@ikis.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 16.02.2021 14:00
Datum zahájení: 05.01.2021 13:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: