Veřejná zakázka: Celková rekonstrukce a nástavba uliční části bytového domu Křenová 151/47 v k.ú. Trnitá

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 247
Systémové číslo: P21V00000006
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-000344
Datum zahájení: 05.01.2021
Nabídku podat do: 25.03.2021 14:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Celková rekonstrukce a nástavba uliční části bytového domu Křenová 151/47 v k.ú. Trnitá
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění zakázky je zhotovení stavby "Celková rekonstrukce a nástavba uliční části bytového domu Křenová 151/47 v k.ú. Trnitá", která je součástí pozemku p. č. 152, v k.ú. Trnitá“, (dále jen „stavba“), jejímž předmětem je realizace rekonstrukce bytového domu). Součástí díla je taktéž:
- Zpracování projektové dokumentace v rozsahu nezbytně nutném pro realizaci díla (tzv. výrobní dokumentace“), její projednání, odsouhlasení a schválení projektantem a Objednatelem,
- Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“),
- Geodetické zaměření stavby a dotčených inženýrských sítí,
- Vyhotovení geometrického plánu pro zápis změny stavby do katastru nemovitostí.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 29 019 093 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Brno-město

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Brno
 • IČO: 44992785
 • Poštovní adresa:
  Dominikánské náměstí 196/1
  60200 Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000739

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.brno.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky